Kort geding
Beschikking HvJVerwijzing naar een algemeen rolnummer (AR)
Verwijzing naar een zaak- of arrestvolgnummer

Verwijzing naar de naam van de partijen
Verwijzing naar de naam van de uitspraak

Verweerder is de overheid

Gedrukte vindplaats
Online vindplaats
Verwijzen naar de volledige uitspraak
Verwijzen naar een passus in de uitspraak
Conclusie
Noot