Privacybeleid www.venaonline.be – versie 2020-11-01

1. Toepassing

In dit Privacybeleid kan je informatie vinden over de verwerking van je persoonsgegevens bij bezoek aan en gebruik van de website www.venaonline.be (website).

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven hieronder en dit Privacybeleid is Simona Stefanita, een natuurlijke persoon wonende in Grimbergen. Voor de volledige contactgegevens en voor meer informatie, klachten of opmerkingen neem contact op via info@venaonline.be of via het contactformulier op de website.

2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou als natuurlijke persoon identificeren of identificeerbaar maken. Je bent identificeerbaar van zodra een direct of indirect verband gelegd kan worden tussen een jou en andere gegevens.

A. Bezoek aan de website – cookies

Bij een bezoek aan de website en voor zover je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, worden de volgende persoonsegegevens verwerkt via cookies: IP-adres, locatie, ...

De verwerking van persoonsgegevens via cookies gebeurt met jouw toestemming. Meer informatie over cookies en andere gelijkaardige technologieën die gebruikt worden op de website vind je terug in het Cookiebeleid.

B. Accountgegevens

Het is mogelijk om een account aan te maken op de website om de lijsten met bronvermeldingen te kunnen opslaan. Als je een account aanmaakt worden de volgende gegevens opgevraagd: voornaam, achternaam, e-mailadres en het door jouw gekozen wachtwoord.
De verwerking van persoonsgegevens voor de aanmaak van een account is noodzakelijk om jouw de gratis dienst om bronvermeldingen te genereren, te kunnen aanbieden.

3. Welke persoonsgegevens worden er met derden gedeeld?

Jouw accountgegevens alsook de bronvermeldingen opgeslagen in jouw account worden niet met derden gedeeld.
De bovenvermelde persoonsgegevens die verwerkt worden via cookies worden met derden gedeeld via derde partijen cookies. Meer informatie over de verwerking van deze persoonsgegevens door derden vind je in hun privacybeleid terug waarnaar een link is opgenomen in het Cookiebeleid www.venaonline.be.

4. Locatie verwerking persoonsgegevens

Jouw accountgegevens en persoonsgegevens verwerkt via eerste partij cookies worden verwerkt op een server in de Europese Economische Ruimte (EER). Informatie over de locatie van de verwerking van je persoonsgegevens via derde partij cookies kan je terug vinden in het privacybeleid van deze derden waarnaar een link is opgenomen in het Cookiebeleid www.venaonline.be.

5. Hoe lang worden je persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw accountgegevens worden bijgehouden totdat je je account verwijdert. Je kan dit zelf doen door in te loggen en op de knop ‘Account verwijderen’ klikken. Hiermee worden automatisch jouw persoonsgegevens gewist.

6. Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Overeenkomstig de privacywetgeving heb je bepaalde rechten met betrekking de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hieronder kan je alvast een overzicht van deze rechten vinden.
Je kan je rechten uitoefenen door een mail te sturen aan info@venaonline.be of via het contactformulier op de website.

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan wijzigen als de omstandigheden dit vereisen, zoals bijvoorbeeld bij veranderingen aan de website of de geldende wetgeving. De meest recente versie vind je steeds terug op de website.

  • https://g.ezoic.net/privacy/venaonline.be
  • http://g.ezoic.net/privacy/venaonline.be/annualRequestSummary